Monitoring the behaviour of 4-letocyclophosphamide during capillary gas chromatography by mass spectrometry

E.A. de Bruijn, P.A. Leclercq, U.R. Tjaden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321
Aantal pagina's1
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad. Scientific edition
Volume8
StatusGepubliceerd - 1986
EvenementPharmaceutical and Biomedical Analysis Meeting - Leiden, Nederland
Duur: 12 nov. 198612 nov. 1986

Citeer dit