Monitoring nutrient transport in tissue-engineered grafts

Jun Liu, Janneke Hilderink, Tom A.M. Groothuis, Cees Otto, Clemens A. Van Blitterswijk, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring nutrient transport in tissue-engineered grafts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen