Monitoring neurotransmitter release using surface-enhanced Raman spectroscopy

R.J. Dijkstra, W.J.M. Scheenen, N.J. Dam, E.W. Roubos, J.J. Meulen, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring neurotransmitter release using surface-enhanced Raman spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen