Monitoring human body motions during earthquakes

G.P. Cimellaro, M. Domaneschi, R. Boroschek, A. Cardoni, O. Kammouh, D. Galdo, C. Apostoliti, D. Cares, S. Mahin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Monitoring human body motions during earthquakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen