Monitoring-aware network-on-chip design

C. Ciordas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Basten, A.A. (Twan), Co-Promotor
Datum van toekenning15 dec 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1475-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Ciordas, C. (2008). Monitoring-aware network-on-chip design. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR639317