Monitoring adequacy of anesthesia using spontaneous and evoked electroencephalographic activity

N.A.M. Beer, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

504 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Beneken, Jan, Promotor
  • Brunia, C.H.M., Promotor, Externe Persoon
  • Cluitmans, Pierre J.M., Co-Promotor
Datum van toekenning29 mrt 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0317-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit