Monitoren van het binnenklimaat in Rijksmusea

M.H.J. Martens, A.W.M. Schijndel, van, H.L. Schellen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

131 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor het ministerie van OC&W is een onderzoek verricht naar het binnenklimaat in drie rijksmusea. Hierbij is geprobeerd in elk van de drie musea het binnenklimaat zo goed mogelijk vast te leggen. Hiervoor is een nieuw, draadloos meetsysteem aangeschaft. Dit systeem is volledig geautomatiseerd. Ook is een internetpagina aangemaakt, waarop de gemeten data, uitgewerkt in overzichtelijke grafieken, rechtstreeks zichtbaar zijn, zowel voor medewerkers en directie van de musea, de Inspectie Cultuurbezit als voor de bij het project betrokken studenten en onderzoekers.
Originele taal-2Nederlands
TitelMonitoring en diagnose : Delft, 18 november 2005
RedacteurenD. Gemert, van, R. Hees, van, H. Schellen
Plaats van productieBest
UitgeverijWTA Nederland-Vlaanderen
ISBN van geprinte versie90-76132-19-4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit