Monge matrices make maximization manageable

U. Pferschy, R. Rudolf, G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Monge matrices make maximization manageable'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen