Moment-dwarskrachtinteractie van kokerprofielen: een nieuwe toetsingsregel?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-53
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwen met Staal
Volume291
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit