Molybdenum carbide coatings prepared by electrochemical synthesis in molten salts for application in microstructured fuel processors

E.V. Rebrov, A.V. Dubrovsky, S.A. Kuznetsov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel3rd Int. Congress Catalysis: Fundamentals and Application
Plaats van productieRussian Federation, Novosibirsk
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit