Molecular weight of insulin as derived from paper electrophoresis

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)575-576
TijdschriftArchives Internationales de Physiologie
Volume62
StatusGepubliceerd - 1954

Citeer dit