Molecular weight control in emulsion polymerization by catalytic chain transfer : a chemical reaction engineering approach

N.M.B. Smeets, J.P.A. Heuts, J. Meuldijk, M.F. Cunningham, A.M. Herk, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelPaper presented at the Arbeitsausschuss Polyreaktionen, Dechema, 22 January 2013, Frankfurt, Germany
Plaats van productieFrankfurt, Germany
UitgeverijDECHEMA
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit