Molecular Simulations in Zeolites for Industrial Applications

Julio Perez-Carbajo

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Merkling, Patrick J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 jun. 2019
Gedrukte ISBN's978-84-09-11348-4
StatusGepubliceerd - 7 jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit