Molecular Simulation on the Adsorption of Olefins and Paraffins in Porous Crystalline Materials

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Gómez-Álvarez, Paula, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 jun 2019
Gedrukte ISBN's978-84-09-11339-2
StatusGepubliceerd - 21 jun 2019

Citeer dit