Molecular Simulation of Ionic Liquids-Based Systems for Energy Applications

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Anta, Juan A., Promotor
Datum van toekenning30 jan 2018
Gedrukte ISBN's978-84-697-7513-4
StatusGepubliceerd - 30 jan 2018

Citeer dit