Molecular Scaffold Hopping via Holistic Molecular Representation

Francesca Grisoni, Gisbert Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular Scaffold Hopping via Holistic Molecular Representation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen