Molecular promoting of aluminum metal–organic framework topology MIL-101 by N,N-Dimethylformamide

M.G. Goesten, P.C.M.M. Magusin, E.A. Pidko, B. Mezari, E.J.M. Hensen, F. Kapteijn, J. Gascon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)882-887
TijdschriftInorganic Chemistry
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit