Molecular orbital calculations on copper-chloride complexes

P. Ros

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1726 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schuit, George, Promotor
Datum van toekenning13 okt 1964
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit