Molecular modeling and simulation of atactic polystyrene/amorphous silica nanocomposites

I.G. Mathioudakis, G.G. Vogiatzis, Chr. Tzoumanekas, D.N. Theodorou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular modeling and simulation of atactic polystyrene/amorphous silica nanocomposites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie