Molecular mobility studies in polyepoxides obtained by photoinitiated cationic polymerization

E.W. Meijer, D.M. Leeuw, de, F.J.A.M. Greidanus, R.J.M. Zwiers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  82 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-47
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit