Molecular LineObservations of the Tornado Nebula and its Eye

J. Lazendic, M. Burton, F. Yusef-Zadeh, M. Wardle, A. Green, J. Whiteoak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular LineObservations of the Tornado Nebula and its Eye'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen