Molecular kinetics of heterogeneous catalytic reactions

R.A. Santen, van, A. Runstraat, van de, R.J. Gelten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular kinetics of heterogeneous catalytic reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen