Molecular interference in antibody–antigen interaction studied with magnetic force immunoassay

D.V. Dorokhin, L.J. IJzendoorn, van, A.M. Jong, de, L. Nieto, L. Brunsveld, J.G. Orsel, M.W.J. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular interference in antibody–antigen interaction studied with magnetic force immunoassay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen