Molecular golf balls: vesicles from bowl‐shaped host molecules

Albertus P.H.J. Schenning, Bas de Bruin, Martinus C. Feiters, Roeland J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Vesicles with concave binding sites on the surface form when the bowlshaped amphiphile 1 is dispersed in water. The dimples on the outer surface of these molecular “golf balls” strongly bind guest molecules (association constant Ka = 4 × 105M−1). 

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1662-1663
Aantal pagina's2
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume33
Nummer van het tijdschrift15-16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 sep. 1994
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular golf balls: vesicles from bowl‐shaped host molecules'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit