Molecular dynamics study of lipid based vesicle fission

Albert. J. Markvoort, P. Spijker, R.A. Santen, van, P.A.J. Hilbers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular dynamics study of lipid based vesicle fission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience