Molecular dynamics simulation of heat transfer through a water layer between two platinum slabs

E. Iype, E.J. Arlemark, S.V. Nedea, C.C.M. Rindt, H.A. Zondag

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular dynamics simulation of heat transfer through a water layer between two platinum slabs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie