Molecular-dynamics simulation of amorphous polymers in the isotropic state and under uniaxial deformation

A.V. Lyulin, B. Vorselaars, M.A.J. Michels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

30 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular-dynamics simulation of amorphous polymers in the isotropic state and under uniaxial deformation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie