Moleculaire materialen voor de elektronische industrie : van passief naar actief?

E.W. Meijer, E.E. Havinga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  69 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A review with 12 refs. on elec. conducting polymers, liq.-crystal polymers, ferromagnetic materials, and non-linear optical polymers. [on SciFinder (R)]
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)328-330
  TijdschriftChemisch Magazine
  Nummer van het tijdschriftmei
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit