Moisture transport in brick masonry : the grey area between bricks

H.J.P. Brocken

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hendriks, Nico, Promotor
  • Kopinga, Klaas, Promotor
Datum van toekenning17 dec 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-6814-087-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit