Moisture measurement with NMR

L. Pel, K. Kopinga, H.P. Otten

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Capaciteitsgroep FAGO
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit