Moisture diffusion model verification of packaging materials

X.S. Ma, K.M.B. Jansen, L.J. Ernst, W.D. Driel, van, O. Sluis, van der, G.Q. Zhang, C. Regard, C. Gautier, H. Fremont

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Moisture diffusion model verification of packaging materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen