Modules for the synthetic supramolecular signalling toolbox

A. den Hamer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

725 Downloads (Pure)

Samenvatting

Engineering molecular modular components to direct signalling within cells
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Merkx, Maarten, Promotor
  • de Greef, Tom F.A., Co-Promotor
Datum van toekenning11 dec. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4398-4
StatusGepubliceerd - 11 dec. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modules for the synthetic supramolecular signalling toolbox'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit