Modulation strategy for wide-range ZVS operation of a three-level three-phase dual active bridge DC-DC converter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation strategy for wide-range ZVS operation of a three-level three-phase dual active bridge DC-DC converter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen