Modulation order and code rate optimisation for digital coherent transceivers using generalised mutual information

R. Maher, A. Alvarado, D. Lavery, P. Bayvel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulation order and code rate optimisation for digital coherent transceivers using generalised mutual information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen