Modulating the nuclear receptor-cofactor interaction : characterization and inhibition

S. Möcklinghoff

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1064 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modulating the nuclear receptor-cofactor interaction : characterization and inhibition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology