Modular specification and design exploration for flexible manufacturing systems

J.P. Nogueira Bastos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Voeten, Jeroen P.M., Promotor
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Stuijk, Sander, Co-Promotor
Datum van toekenning3 dec 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6380-091-4
StatusGepubliceerd - 3 dec 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit