Modular scheduling of distributed heterogeneous time-triggered automotive systems

Martin Lukasiewycz, Reinhard Schneider, Dip Goswami, Samarjit Chakraborty

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modular scheduling of distributed heterogeneous time-triggered automotive systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen