Modular multilevel metamodeling with metaMod

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modular multilevel metamodeling with metaMod'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen