Modular Lipid Nanoparticle Platform Technology for siRNA and Lipophilic Prodrug Delivery

Roy van der Meel (Corresponding author), Sam Chen, Josh Zaifman, Jayesh A. Kulkarni, Xu Ran Sabrina Zhang, Ying K. Tam, Marcel B. Bally, Raymond M. Schiffelers, Marco A. Ciufolini, Pieter R. Cullis, Yuen Yi C. Tam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modular Lipid Nanoparticle Platform Technology for siRNA and Lipophilic Prodrug Delivery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen