Modular forms of half integral weight, some explicit arithmetic

A.G. Asch, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    12 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Modular forms of half integral weight, some explicit arithmetic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde