Modular forms of half integral weight, some explicit arithmetic

A.G. Asch, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-89
  Aantal pagina's13
  TijdschriftMathematische Annalen
  Volume262
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Modular forms of half integral weight, some explicit arithmetic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit