Modified geodesic ray-tracing for diffusion tensor imaging

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Modified geodesic ray-tracing for diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen