Modified emission of extended light emitting layers by selective coupling to collective lattice resonances

M. Ramezani, G. Lozano, M.A. Verschuuren, J. Gomez-Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer125406
Aantal pagina's7
TijdschriftPhysical Review B
Volume94
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 6 sep. 2016

Citeer dit