Modernizing legacy software using a system grokking technology

Y. Dajsuren, M. Goldstein, D. Moshkovich

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Modernizing legacy software using a system grokking technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen