Moderne sociotechniek in Nederland : recente ontwikkelingen in aanpak en methode ten behoeve van integraal organisatie-(her)ontwerp

F.M. Eijnatten, van, A.M. Hoevenaars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

7386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)289-304
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume2
Nummer van het tijdschrift4-5
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit