Moderne ontwikkeling van planning- en produktietechnieken

C. Beer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-13
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit