Moderate deviation principles for importance sampling estimators of risk measures

P. Nyquist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Moderate deviation principles for importance sampling estimators of risk measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde