Models underlying decision support systems for a port terminal planning

K.M. Hee, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-170
TijdschriftWissenschaftliche Zeitschrift. Technische Hochschule Leipzig
Volume8
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit