Models : the integrating factors of science and engineering

H.A. Preisig

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's24
ISBN van geprinte versie90-386-0488-2
StatusGepubliceerd - 1996

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 27 september 1996 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit