Models for warehouse management: Classification and examples

J.P. Berg, van den, W.H.M. Zijm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

235 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Models for warehouse management: Classification and examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen